Downloads


Download3
Stock
File Size93.80 KB
Create Date15 สิงหาคม, 2017
ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
.
ภายใต้คำขวัญ "#ตามรอยพระยุคลบาท #เกษตรศาสตร์กำแพงแสน"
.
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560
.
สามารถดู รายละเอียดที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017
และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560

ปิดโหมดสีเทา