Downloads


Download4
Stock
File Size3.13 MB
Create Date28 สิงหาคม, 2017
ดาวน์โหลด

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
.
โดยจะจัดอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-22 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 20.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียดดังที่แนบมา

ปิดโหมดสีเทา