Downloads


Download2
Stock
File Size7.24 MB
Create Date18 สิงหาคม, 2017
ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
.
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

-------------------------------------------------------------------------------------------

ปิดโหมดสีเทา