Downloads


Download3
Stock
File Size11.78 MB
Create Date18 สิงหาคม, 2017
ดาวน์โหลด

ขอเชิญส่งบทความ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

.
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา


ปิดโหมดสีเทา