ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงาน
BRICC Festival 2018
“ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2”
The 2nd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2018 (BRICC Festival)
14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14th – 16th February 2018
Venue : Buriram Rajabhat University

************************
กิจกรรมประกอบด้วย
>>>การแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศทุกการแข่งขัน/การประกวด ได้รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

>>>การนำเสนอและประกวดนวัตกรรมชุมชน

>>>การประชุมเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

>>>การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาค และการแสดงจำอวดหน้าม่าน … 3 น้ามาพบพี่น้องชาวบุรีรัมย์อีกครั้งที่ มรภ.บุรีรัมย์

>>>การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ <<<จากประเทศจีน ลาว
อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม

>>>ราชภัฏบุรีรัมย์มินิมาราธอน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และงานช่อราชพฤกษ์สัมพันธ์คืนสู่เหย้า

************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์
โทร 0 4461 1221 , 08 5315 4142 www.bru.ac.th , http://nirc2018.bru.ac.th/

 

ปิดโหมดสีเทา