ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
วันที่ 3 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา