ข่าวประชาสัมพันธ์

"จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"

“จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”

“จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวัน “วันราชภัฏ”

14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

"จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา