ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คือ
นายชัยณัฐ แสงงาม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2
นายณัฐพล มะลาศรี นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
ในโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”
จัดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา
นายนายธวัชชัย นามอุดทา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5
ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”
ในวันพุธ ที่27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรม pullman kingpower ชั้นG ห้องอาหาร ลามูน ซอยรางน้ำ อนุเสาวรีย์ชัย

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา