ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
.
แบ่งเป็น 3 ทุน 
1. ทุนประเภท เรียนดี แต่ยากจน
2. ทุนประเภท ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ทุนประเภท กิจกรรมเด่น
.
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562
#สอบสัมภาษณ์ ในวันที่
วันที่ 27 ธันวาคม 2562


#ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ในวันที่ 8 มกราคม 2563
#มอบทุน ในวันที่ 16 มกราคม 2563 

ดาวน์โหลด
1.แบบฟอร์มใบสมัคร ที่>>> ใบสมัครทุน
2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผูุ้ขอรับทุน >>> แบบฟอร์ม

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา