ข่าวประชาสัมพันธ์

วง BRU ออร์เคสตรา ร่วมบรรเลง ในงานพิธี มอบหมวก เข็มสถาบันและรับดวงประทีปไนติงเกล

วง BRU ออร์เคสตรา สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรเลง
ในงานพิธี มอบหมวก เข็มสถาบันและรับดวงประทีปไนติงเกล ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม โกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ควบคุมวง โดย อาจารย์วีระยุทธ สุทโธ อาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา