ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมชัน ๒ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา