ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา English GAMES ครั้งที่ 6

พิธีเปิด
กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา English GAMES ครั้งที่ 6
วันที่ 4 กันยายน 2562
ณ โรงยิม อาคารอเนกคุณาคาร (BRU Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา