ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดระบบไอทีประมวลผลแข่งขัน “รมย์บุรีเกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์“ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลการแข่งขัน และคณะอนุกรรมการศูนย์สนามกีฬาโดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงานอย่างครบครัน ที่ศูนย์ PRESS CENTER หรือศูนย์ประมวลผลกลาง ที่ ห้อง IT Mall อาคารนวัตปัญญา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งและอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวครั้งนี้ทั้งจากส่วนกลาง และสื่อมวลชนในจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งยังมีฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันจากทุกสนาม และรายงานให้ศูนย์ประมวลผลกลาง จากนั้นผลการแข่งขันจะถูกประมวลและนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์http://www.romburi.buriramgames.com และทางเฟสบุคFANPAGE : บุรีรัมย์เกมส์ สื่อมวลชนทุกท่านสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์สื่อมวลชนค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถรายงานผลการแข่งขันให้ประชาชนรับทราบได้ทันที

มหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้ส่วนอาคารสถานที่ ศูนย์กีฬา และส่วนพัฒนานักศึกษา เตรียมสถานที่ เจ้าหน้า และนักศึกษา เพื่อรองรับการเป็นสนามแข่งกีฬา ของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการประสานฝ่ายเทคนิคกีฬาในแต่ละสนามแข่งขัน ควบคุมการดำเนินงานของอาสาสมัครประจำศูนย์สนามแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่ เป็นต้น ใน 3 ชนิดกีฬา ต่อไปนี้ กรีฑา สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , เทเบิลเทนนิส อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์ ชั้น 3) , บาสเกตบอล อาคารพลศึกษา

ภาพประกอบจาก การแข่งขันบุรีรัมย์เกมส์  http://www.buriramtime.com/archives/4469

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา