ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา