ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ ๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ ๕

 

ประกาศการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๘ แห่ง

.

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ ๕

กด >>> Download 

.

.

.

สำนักงานคุรุสภา-เรือง-ทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา