ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ไพรัชช์ จันทร์งาม ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ไพรัชช์ จันทร์งาม

ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ไพรัชช์ จันทร์งาม
ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา