ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  เรื่องการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์หงษ์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา