ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
เรื่อง การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา