ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562
เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 19 (อาคารสิริวิชญากร) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา