ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 (บรรจุ ปี พ.ศ. 2561)

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 (บรรจุ ปี พ.ศ. 2561)
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา