ข่าวประชาสัมพันธ์

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ มรภ.บุรีรัมย์ ติดตามผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

โดยกิจกรรมในการติดตามตรวจเยี่ยมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การประชุมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายฯ ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมการพบปะนักศึกษา คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประขุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และปิดท้ายด้วยการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ชุมชนข้าวเม่า) เพื่อพบปะประชาชน ตรวจเยี่ยมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายสรุป “โมเดลการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ภาพกิจกรรม :

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา