ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา