ข่าวประชาสัมพันธ์

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์
จัด มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
งาน “มหรสพสมโภช บรมราชาภิเษกสิริสวัสดิ์ น้อมมนัสถวายพระพร”
วันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา