ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ

เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า”


Download

ใบสมัคร >>> http://enged.bru.ac.th/wp-cont…/uploads/…/05/file_2_1652.pdf
เกณฑ์การประกวดคลิปและเรียงความ/บทความ >>> http://enged.bru.ac.th/wp-cont…/uploads/…/05/file_1_1652.pdf

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา