ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2 (บรรจุ ปี พ.ศ. 2560) รอบ 2

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2 (บรรจุ ปี พ.ศ. 2560) รอบ 2
ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ >>> https://drive.google.com/drive/folders/1Ibz0n_OorlFUr0_oTEWpK5KXGiVzFE5N?usp=sharing

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา