ข่าวประชาสัมพันธ์

โฮมเด้อ DIVERSITY ART THESIS EXHIBITION …!

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาการทางศิลปะ
สำหรับเด็กเล็กและเด็กโต ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2561
@ ชั้น2 โรบินสัน บุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา