ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) สมัครด้วยตนเอง ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

คลิ๊ก >>> เข้าสู่ระบบ

 งานรับสมัครนักศึกษาและบริการการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) ชั้น 2
044-611221 ต่อ 7301 , 0819776926

โครงการรับสมัคร

รอบที่ 2 โควตา (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)
กำหนดการ
ระยะเวลาในการรับสมัคร การสมัครด้วยตนเอง ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ 6 มีนาคม 2562  ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
วันสอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ วันที่ 9 มีนาคม 2562 สอบเวลา 09.00 – 16.00 น. ตามห้องที่กำหนดไว้
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ 13 มีนาคม 2562ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
วันสอบสัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร  (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2562  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผ่านเว็บไซต์http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 24-25 เมษายน 2562  ที่ www.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว 29 เมษายน 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผ่านเว็บไซต์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
วันรายงานตัว 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกคุณาคาร  ชั้น 2 (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา