ข่าวประชาสัมพันธ์

14กุมภาพันธ์วันราชภัฏ

14 กุมภา วันสถาปนาราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็น “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ” นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกๆ คน

นาม “ราชภัฏ” และดวงตราพระราชลัญจกร เป็นเสมือนเครื่องกำกับทิศทาง ตอกย้ำอุดมการณ์ของ “ชาวราชภัฏ” ที่ต้องการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศ และบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ในฐานะ “ปราชญ์ของพระราชา” ดังนั้น ในทุกก้าวย่างต่อไปของชาวราชภัฏ จึงเป็นก้าวที่สำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสำนึกในมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมกิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาราชภัฏ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. – 13.00 น.

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์  พิธีถวายสักการะ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ , ราชภัฏมินิมาราธอน ครั้งที่ 5   และโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา