ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ” ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

14 กุมภา วันสถาปนาราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็น “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ” นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกๆ คน

นาม “ราชภัฏ” และดวงตราพระราชลัญจกร เป็นเสมือนเครื่องกำกับทิศทาง ตอกย้ำอุดมการณ์ของ “ชาวราชภัฏ” ที่ต้องการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศ และบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ในฐานะ “ปราชญ์ของพระราชา” ดังนั้น ในทุกก้าวย่างต่อไปของชาวราชภัฏ จึงเป็นก้าวที่สำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสำนึกในมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมกิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาราชภัฏ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. – 13.00 น.

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์  พิธีถวายสักการะ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ , ราชภัฏมินิมาราธอน ครั้งที่ 5   และโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

กำหนดการโครงการ “วันราชภัฏ” ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

*********************

เวลา ๐๗.๐๐ น.           พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ จำนวน ๔๘ รูป

เวลา ๐๗.๓๐ น.           ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

เวลา ๐๘.๐๐  น.           ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “วันราชภัฏ” หน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา ๐๘.๒๐ น.           ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี (วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

เวลา ๐๘.๒๕ น.           พิธีถวายราชสักการะ

เวลา ๐๘.๓๕ น.           พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เวลา ๐๘.๔๕ น.           ประธานในพิธี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

เวลา ๐๘.๕๐ น.           การแสดงชุด อาศิรวาทราชภัฏ จากสาขาวิชานาฏศิลป์

เวลา ๐๙.๐๐ น.           เสร็จพิธี

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย

อาจารย์ : ชุดปกติขาว

เจ้าหน้าที่ : ชุดปกติขาว หรือชุดผ้าไทยสีเหลือง

นักศึกษา : ชุดนักศึกษา

กำหนดการ 14 กุมภาราชภัฏมินิมาราธอน ครั้งที่  5  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

*********************

เวลา  05.30  น.  – 05.45  น.               –    นักกีฬาวิ่งระยะ 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตรลงทะเบียน

  • ประธานมาถึงจุดปล่อยตัวนักกีฬา

เวลา  05.50  น.                                                ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งระยะ 10.5 กิโลเมตร

เวลา  06.05  น.                                                ปล่อยตัวนักกีฬาเดิน – วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร

เวลา  07.30  น.  – 08.30  น.                              พิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิด

………………………………………………………………………………………………………………….

***หมายเหตุ***    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประเภท มินิมาราธอน 10.5 กม.
สมัครทำการแข่งขันได้ที่ อาคารพลศึกษา(โรงยิมส์) หรือ สามารถสมัครที่ จุดปล่อยตัว ตั้งแต่เวลา 05.50 น.  ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  (ไม่เสียค่าสมัคร)

ประเภท FUN RUN (เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ) 5 กม.
ไม่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถร่วมการแข่งขัน  โดยมาที่จุดปล่อยตัวก่อนเวลา 06.05 น. (ไม่มีรางวัล)

เส้นทางประเภท มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
ออกสตาร์ท เวลา 05.50 น. โดยออกประตู  2 (พนมพิมาน)  กลับตัวบริเวณสามแยกไฟแดงหน้าศาลากลางเก่า วิ่งไปทางสนามแข่งขันฟุตบอลช้างอารีน่า ไปกลับตัวบริเวณหน้าทางเข้าโรงเรียนภัทรบพิตร และวิ่งกลับมาทางเส้นทางเดิม และเข้าเส้นขัย ณ จุดปล่อยตัว

เส้นทางประเภท FUN RUN (เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ) 5 กิโลเมตร
ออกสตาร์ท เวลา 06.05 น. โดยออกประตู  2 (พนมพิมาน)  กลับตัวบริเวณสามแยกไฟแดงหน้าศาลากลางเก่า วิ่งไปทางสนามแข่งขันฟุตบอลช้างอารีน่า ไปกลับตัวบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงโม่หินศิลาชัย และกลับมาทางเส้นทางเดิม และเข้าเส้นขัย ณ จุดปล่อยตัว

การแข่งขันวิ่ง ๑๔ กุมภาราชภัฏมินิมาราธอน ครั้งที่ 5
ประเภทการแข่งขัน

  • ประชาชนทั่วไป ชาย, หญิง
  • บุคลากรภายใน ชาย, หญิง
  • นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ชาย, หญิง

ระยะทางที่ใช้ในการแข่งขัน

  • มินิมาราธอน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
  • FUN RUN (เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

รางวัลสำหรับประเภท มินิมาราธอน ของแต่ละประเภท

          อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล   1,500 บาท

          อันดับที่ ๒ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล   1,000 บาท

          อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล      500  บาท

หมายเหตุ        ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าเส้นชัย 500 คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก

ปล่อยตัว  มินิมาราธอน                                       เวลา    05.45 น.

ปล่อยตัว FUN RUN (เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ)             เวลา    06.05 น.

พิธีมอบรางวัล                                                   เวลา    07.30 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ        เวลาในการมอบรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา