ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขัน”การประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC ๒๐๑๙”

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง ผลประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC ๒๐๑๙ ราชภัฏบุรีรัมย์

“การประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC ๒๐๑๙”

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา