ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดการเล่านิทานสองภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาครูระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง ผลการประกวดการเล่านิทานสองภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาครูระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

“ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี”
เนื่องในงาน BRICC FESTIVAL ๒๐๑๙ (ครั้งที่ ๓) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผลการประกวดการเล่านิทานสองภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาครูระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา