ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0
วันที่ 19-20 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมเฟืองฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา