ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

ตารางกำหนดการฝึกอบรม

วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น

( S.S.B.T.C. ) หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

Download >>> ใบสมัคร

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา