ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

   ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

*** การแต่งกายในวัน สัมภาษณ์ทุน >>> แต่งชุดนักศึกษา สุภาพเรียบร้อย

***********************************

**********************************

รายชื่อ ทุนเรียนดี

*********************************

รายชื่อ ทุนกิจกรรมเด่น

************************************

รายชื่อ ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

************************************

 

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา