ข่าวประชาสัมพันธ์

BRICC Festival 2019

Coming soon …!!!🎉🎉🎉

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3

………………………………………………
โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ ปี 2562

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2562

– 1 โครงการประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC 2019 …♻️

รายละเอียด   อ่านเพิ่ม >>> กด

……………………………………………………………………………………………………………….

– 2 โครงการประกวดการเล่านิทานสองภาษาสำหรับนักศึกษาครูสู่ประชาคมอาเซียน …

รายละเอียด

……………………………………………………………………………………………………………….

– 3 โครงการประกวดวงดนตรีเครื่องเป่า (Wind ensemble) …

รายละเอียด 

แล้วพบกันที่ …คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา