ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
……………………………………

……………………………………………………………………………

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.
……………………………………….

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา