ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
.
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 07.45 น.
.
ณ หน้าเสาธงหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร 15)

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา