ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงและติดตามการใช้หลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปรับปรุงและติดตามการใช้หลักสูตร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30- 16.30 น.
.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา