ข่าวประชาสัมพันธ์

ตักบาตรประจำสัปดาห์ (คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์)

ตักบาตรประจำสัปดาห์
.
ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
.
เวลา 07.20 น. เป็นต้นไป
.
ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา