ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แจ้ง
กำหนดการกิจกรรม โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยผื ประจำปีการศึกษา 2562

#งานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

#ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561

●ช่วงเช้า ณ #หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●เวลา 12.00 น. คณะผู้บริหารเเละครูเเนะนำ #รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเเรมพนมพิมาน (หลังใหม่)

●เวลา 12.00 น. นักเรียน #รับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารที่2 (อาคาร 21)

●ช่วงบ่าย #คณะผู้บริหารและครูแนะแนว เข้าร่วมโครงการ ต่อยอดพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูเเนะแนว เพื่อความเป็นมืออาชีพ เรื่อง “เทคนิคการประยุกต์ใช้ Sway สำหรับการศึกษา” ณ ห้องประชุมโรงเเรมพนมพิมาน (หลังใหม่)

●ช่วงบ่าย #นักเรียนเข้าชมนิทรรศการทั้ง 7 คณะ ที่ ลานชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร (RAJABHAT COMPLEX)

ทาง สสว. ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการฯ นี้ ดังเช่นเดียวกับทุกโครงการของทาง สสว. ที่ประสบผลสำเร็จด้วยดีและเสมอมา ขอขอบพระคุณครับ _/|\_

● สอบถามเพิ่มเติม : #งานรับนักศึกษาและบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร BRU COMPLEX | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 7103/ 08 1977 6926 #ให้บริการทุกวัน #ในเวลาราชการ #ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ี่มา >>>  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา