ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

 

โครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (RAJABHAT COMPLEX อาคาร 23)
ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารและครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 97 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูแนะแนวรับทราบข้อมูลทางการ
ศึกษาและชี้แนวทางการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา