ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นปี 2559

#หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม Conference “โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นปี 2559”
.
ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

Download  Click ที่ชื่อ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 32

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์)

>>>   ***รายชื่อ***

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                      กำหนดการ


ต.ค.
โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นปี 2559

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา