ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันหยุดราชการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันหยุดราชการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม – 14 ตุลาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ประชาชนคนไทยต่างมีความรู้สึกโศกเศร้าอาลัยกันถ้วนหน้า เมื่อสำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่คนไทยมิอาจลืมเลือน เพราะนอกจากพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติแล้ว พระองค์ยังทรงเป็น “พ่อของแผ่นดิน” อันเป็นที่รักยิ่งของลูกหลานไทยทุกคน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระมหากษัตริย์ พระผู้สร้างความเจริญรุ่งเรือง
แห่งแผ่นดินอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรไทย
………..
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี
(พระราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐)
เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙
สวรรคต
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อเวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา
สิริพระชนมายุ ๘๘ พรรษา ๒๘๗ วัน
เป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย
……………………….
.”เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”
” พระผู้สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ”
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมศิระกราน
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ข้อมูลจาก >>> https://www.bru.ac.th/events/king9/

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา