ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวครุศาสตร์ ๖๐ กะรัตเพชรจรัสแสง

ในงานแสดงมุฑิตาคารวะ แด่… ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
อาจารย์โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ – ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ – อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ดีล้น
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานแสดงมุฑิตาคารวะ แด่… ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
.
อาจารย์โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ – ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำไพ – อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ดีล้น
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
.
ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา