ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดดาว_เดือน_ดาวลออ

โครงการประกวดดาวเดือน และดาวลออ ปีการศึกษา 2561
ในวันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก และมีไหวพริบเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาใหม่ในหมู่คณะ เข้าร่วมการประกวดดาวเดือน และดาวลออระดับมหาวิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………….
นักศึกษาครูดูดี มีเสน่ห์ _***น้องพี่ครุศาสตร์***_และให้กำลังใจตัวแทน…บ้านครุศาสตร์…
ทุกๆสาขาวิชาที่มากความสามารถฉลาด_หล่อ_สวย_ที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดดาว_เดือน_ดาวลออในครั้งนี้ครับ..

🌜⭐️💫

ผลการประกาศ ดาว เดือน ดาวลออ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561

#เดือน คณะครุศาสตร์ จากสาขาวิชาสังคมศึกษา 🌜
***น้องอาร์ต จิตติณัฐ มารักษา***

#ดาว คณะครุศาสตร์ จากสาขาวิชาภาษาไทย ⭐️
***น้องอี๊ด อาทิตยา บุญราศรี***

#ดาวลออ คณะครุศาสตร์ จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา 💫
***น้องก๊อปแก๊ป สราวุธ อาดน้อย***

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา