ข่าวประชาสัมพันธ์

ตักบาตรประจำสัปดาห์ (คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์)

ตักบาตรประจำสัปดาห์ (คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์)
ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.20 น. เป็นต้นไป

ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา