ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการฝึกอบรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6
ณ หอประชุมแก้วมุกดา โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

โครงการฝึกอบรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6
ณ หอประชุมแก้วมุกดา โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา