ข่าวประชาสัมพันธ์

ตักบาตรประจำสัปดาห์ (คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์)

ตักบาตรประจำสัปดาห์ (คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์)

ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 07.20 น. เป็นต้นไป

ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา