ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2  Rajabhat Complex  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา