ข่าวประชาสัมพันธ์

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 10 อาคาร 19 และ อาคารสำนักงานบดีคณะครุศาสตร์

วัดธรรมสมบูรณ์ และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา